Samarbeidsprosjektet

Fagforbundet samarbeider med Norsk Folkehjelp om prosjektene i Libanon, på Vestbredden og i Gaza.

Formålet med prosjektene, er å støtte palestinernes kamp mot den israelske okkupasjonen og undertrykkingen.

Fagforbundet ønsker å sette Palestina på den internasjonale dagsorden, jobber politisk med spørsmålet samtidig som forbundet støtter palestinske organisasjoner og lokalmiljøer, kjøper palestinske varer og informerer gjennom vårt ambassadørkorps.

Ambassadørkorpset er på 25 stykker, en og to fra hvert fylke. Disse skal informere og være tilgjengelige om spørsmål som angår Palestina.

I tillegg utgir Fagforbundet og Norsk Folkehjelp «Farlige forbindelser», som informerer om varer produsert på okkupert jord og om norske selskaper som driver ulovlig samarbeid med disse.

Les mer her:

http://www.fagforbundet.no/tema/Solidaritetsprosjekter/?article_id=127659

 

Reklamer